Maciuperski – Bas

W Neurothing od listopada 2005 (Facebook)

Obecnie używany sprzęt:

  • Schecter Stiletto Studio 6
  • Washburn MB-5 Mercury
  • Line 6 Lowdown HD750
  • Line 6 POD HD500
Neurothing @ FacebookNeurothing @ YouTubeNeurothing @ ReverbnationNeurothing @ LastFMNeurothing @ MySpace